VISO leverandør


Landsforeningen LIVSVÆRK er godkendt VISO-leverandør under Socialstyrelsen med særlig ekspertise inden for kategorien “Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt”. LIVSVÆRKs konsulenter som sammen med hovedkontoret udgør vores VISO-leverance består af højt kvalificerede fagpersoner fra følgende fem institutioner.

Glostrup Observationshjem og Bagsværd Observationshjem

Bülowsvej for Børn og Familier Bülowsvej
Børnecenter Hvidborg Hvidborg
Døgncentret Døgncentret
Fabu- Socialfagligt Konsulenthus FABU

VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet.
Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Den specialiserede viden skal komme til gavn dér, hvor behovet er – det er vi med til at sikre.