Familiebehandling


Vi har plads til 6 familier oftest med spæd- eller småbørn.

Familierne bor dels i en afdeling i stueplan og dels i en afdeling på 1.sal. Familierne får et eller flere rum afhængig af familiens størrelse og deler opholdsstue, spisestue og køkken samt toiletter med de øvrige familier i afdelingerne.

Formålet med opholdet

Der kan også her være mange grunde til at en familie kan have behov for en anbringelse.
Vi tilbyder familiebehandling, udredning af ressourcer, herunder observationer og samspilsundersøgelser af børn og forældre, således at familiens fremtidige behov for støtte afdækkes.
Herud over tilbyder vi familiebehandling i familiernes eget hjem, f.eks. i forbindelse med at familien skal ud i eget hjem.

Familiebehandlingen tager udgangspunkt i

  • Udredning af ressourcer
  • Samspilsobservationer
  • Observationer og undersøgelser af børnene
  • Testning
  • Social anamnese
  • Samtaler, rådgivning, psykoedukation
  • Familiehistorier
  • Øvelser/træning med relevante aktiviteter
  • Afdækning af familiens øvrige forhold : økonomi, job, uddannelse, netværk
  • Tilbud om opfølgning og efterværn efter fraflytning