Tilsyn


Glostrup Observationshjem får tilsyn af og er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Tilsynsrapporten  fra det Sociale tilsyn kan læses her: Tilsynsrapport 4.11.20

Levnedsmiddelkontrollen aflægger med mellemrum ligeledes tilsyn. Se rapporten her.

Brandtilsynet aflægger ligeledes tilsyn. Rapport kan ses her: Brandsynsrapport december 2020