Tilsyn


Glostrup Observationshjem får tilsyn af og er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Tilsynsrapporten  fra det Sociale tilsyn kan læses her: Tilsynsrapport 2024

Levnedsmiddelkontrollen aflægger med mellemrum ligeledes tilsyn. Se rapporten her.

Brandtilsynet aflægger ligeledes tilsyn. Rapport kan ses her: Brandsynsrapport 2024