– i døgnafdelingen


Den socialpædagogiske praksis tager udgangspunkt i institutionens værdigrundlag: Empati-glæde/positivitet- respekt/åbenhed/tillid.

Institutionens værdigrundlag har rødder i erfaringerne fra vores årelange behandlingsmæssige praksis i forhold til børnene, deres forældre, medarbejderne på institutionen og øvrige samarbejdsparter.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel. På den måde kan barnet via egne potentialer trives og udvikle sig. Dette gælder for de helt basale behov som at spise og sove, men også gennem glæden ved og evnen til at kunne relatere sig følelsesmæssigt til sin omverden. Her vægtes især samarbejdet med forældrene højt, idet vi anser samarbejdet som afgørende for barnets mulighed for trivsel og udvikling gennem vores socialpædagogiske behandling.

Den pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i husets tværfaglige behandlingsmæssige teoretiske fundament. Fundamentet er en sammensmeltning af forskellige elementer fra relations-og tilknytningsteorier og miljøterapeutiske principper. Først og fremmest er husets indre miljø fysisk og psykisk tilrettelagt således, at børnene oplever et professionelt hjemmemiljø med omsorg. Tilbud er afpasset efter det enkelte barns behov.

Hverdagen er struktureret omkring et forudsigeligt og stimulerende miljø, som er afpasset udfra børnenes individuelle behandlingsplaner. Der er to voksne, som har den primære omsorgsfunktion for hver enkelt barn. Nogle børn tilbydes i en periode individuel legeterapi.

For at hjælpe barnet med at kende sin livshistorie fra de føreste år af sit liv laves en “barnets bog”. Her indsætter vi fotos og skriver små episoder fra barnets tid på institutionen.

Kvalitet i anbringelsen (KIA)
Institutionen deltog i 2006 i et projektforløb om kvalitet i anbringelsen, igangsat af Københavns kommune. Vi har beskrevet vores egen teoretiske og metodiske referenceramme omkring udviklingsarbejdet med børnene og samlet det i KIA-mappe, som løbende revideres.

Mappen gives til alle nye medarbejdere og vi bruger den i vores daglige refleksioner omkring børnenes trivsel og udvikling og kan downloades KIA marts 2016 (2).