Ambulante tilbud


Vi tilbyder ambulant behandling i forbindelse med at:

Formål, omfang og varighed aftales med forvaltningen.

Vi tilbyder vejledning og supervision af plejefamilier som oplever udfordringer i forhold til barnets og familiens udvikling og trivsel.

Vi ser på familien som helhed og vejleder ud fra observationer af familiens daglige samspil og struktur, samt giver redskaber til at komme videre.

Vi hjælper plejefamilien til at udvikle og styrke egne kompetencer og giver redskaber til at reducere konfliktniveauet i familien.

Vi støtter plejefamilien til at skabe en genkendelig struktur, som barnet kan udvikle sig i.

Vi ser sammen med plejefamilien på barnets historie med udfordringer og traumer for at få en større forståelse for barnets handlemønstre.

Vi tilbyder vejledning og supervision til kommunerne.

Vi tilbyder forløb til professionelle i forhold til fastlåste forløb med børn.