Sådan er vi organiseret


Institutionen består af to afdelinger, en døgnafdeling for otte børn i alderen 0-6 år og en familieafdeling med plads til seks familier. Institutionen er døgndækket med en vågen nattevagt i tidsrummet fra 23-07.

Det daglige pædagogiske arbejde varetages af pædagoger og familiebehandlere samt pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat en socialrådgiver  samt en psykolog. Herudover bruger vi Glostrup kommunes sundhedsplejerske. Det øvrige personale består af  kontorassistent, køkkenmedarbejder, rengøringsassistent og altmuligmand samt ledelse.

Vi deler forstander med Bagsværd Observationshjem.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er en selvejende døgninstitution under foreningen Livsværk.

 

Bestyrelsen for Glostrup Observationshjem, består af:

  • Trine Bøgelund-Kjær, formand
  • Jette Dandanell Boesen
  • Ole Frimodt Pedersen
  • Rosanne Stormly
  • Rikke Thoning Solaas

Repræsentanter fra institutionen:

  • Forstander Mette Ove
  • Medarbejderrepræsentant Rosanna Stormly.

Repræsentant fra Livsværk deltager som referent og sørger for indkaldelse og dagsorden.