Målsætninger


Seks indsatser
– der anvendes til at bringe barnet eller familien i optimal trivsel og udvikling

1. Specialpædagogisk indsats baseret på miljøterapeutiske, løsningsfokuserede og narrative principper
• Kortsigtede effekter: Barnet foretrækker sine kontaktpædagoger og kan give udtryk for egne følelser og behov.
• Mellemlangsigtede effekter: Barnet kender sociale spilleregler og kan behovsud sætte samt sætte ord på følelser og behov.
• Langsigtede effekter: Barnet kan skelne mellem tætte og perifere relationer. Barnet kan selv skabe relationer, kan indleve sig i andre menneskers reaktioner og kan handle derefter.
• Målsætning: Barnet er i stand til at indgå og begå sig i sociale sammenhænge på en relevant måde og kan skelne mellem kendte og ikke kendte voksne.

2. Personlighedsstøttende indsats
• Kortsigtede effekter: Barnet ved, hvorfor det bor på institutionen og kender sin historie samt at barnet falder til i sine nye rammer.
• Mellemlangsigtede effekter: Barnet søger viden om og er nysgerrig på egen livssi-tuation og -historie.
• Langsigtede effekter: Barnet har konstrueret en meningsfuld selvfortælling.
• Målsætning: Barnet har en selvforståelse og indsigt i sin livssituation.

3. Relationsarbejde
• Kortsigtede effekter: Barnet får tillid til kontaktpædagogerne.
• Mellemlangsigtede effekter: Barnet får succesoplevelser i dagligdagen samt viser større tillid til flere voksne.
• Langsigtede effekter: Barnet tør tage nye udfordringer og vil lære i nuet – er nysgerrig. Barnet kan spørge om hjælp og kan bruge og har tillid til sin omverden.
• Målsætning: Barnet har positive forventninger til sig selv og sin omverden.

4. Forældre og familiesamarbejde
• Kortsigtede effekter: Familien føler sig velkommen på institutionen og inddraget i barnets liv.
• Mellemlangsigtede effekter: Barnet får viden om og har regelmæssig kontakt til sine forældre.
• Langsigtede effekter: En eller flere af barnets nære, har en aktiv rolle i barnets liv.
• Målsætning: Barnet har kontakt til sin familie.

5. Familiebehandling internt og eksternt
• Kortsigtede effekter: Forældrene erfarer og ser nye sider af barnets udtryk og behov.
• Mellemlangsigtede effekter: Forældrene erfarer og ser sig i stand til at aflæse barnets behov og kan udsætte egne.
• Langsigtede effekter: Forældrene kan handle på og opfylde barnets behov.
• Målsætning: Forældrene kan varetage barnets opdragelse, omsorg og udviklings-behov efter indskrivningsperioden.

6. Familieplejeordning
• Kortsigtede effekter: Barnet afknyttes sine kontaktpædagoger og relaterer sig til plejefamilien, og der etableres samværsaftaler med biologiske forældre.
• Mellemlangsigtede effekter: Barnet begynder at vise tillid til plejefamilien, samt vise, hvem det selv er.
• Langsigtede effekter: Barnet oplever sammenhæng i sin hverdag, ift. sig selv, plejefamilien og den biologiske familie.
• Målsætning: Barnet trives og udvikler sig, er knyttet til plejefamilien samt har regelmæssig kontakt til sin biologiske familie.