Ledige stillinger


Vi søger lige nu familiebehandler, plejefamilie(r) og vikarer både til det pædagogiske arbejde og som nattevagt samt vikar til køkken og rengøring – ferier og helligdage. Se nedenstående.

Genopslag

Glostrup Observationshjems´familieafdeling søger barselsvikar for familiebehandler, 32 timer pr. uge.

Stillingen som barselsvikar familiebehandler opslås til besættelse 01.02.20 eller snarest herefter. Vikariatet er planlagt til at vare året ud.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er en selvejende institution under Livsværk.

Institutionen modtager 5-8 børn i alderen 0-6 år. Familieafdelingen modtager 5- 6 familier i døgnregi til observation og familiebehandling. I nogle tilfælde fortsætter vi familiebehandlingen i eget hjem.

Familierne i familieafdelingen er fortrinsvis unge familier med sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder, der har brug for konkret guidning i det at mestre forældrerollen. Vores teoretiske referenceramme er grundlagt i en udviklingspsykologisk forståelsesramme med tilpassede neuroaffektive, mentaliserende, miljøterapeutiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange tilpasset den aktuelle familie og det enkelte barn.

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne er mangeartede og består af behandling, guidning, observation, samtaleforløb, fællesaktiviteter, botræning, mødevirksomhed, dokumentering mm. Der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 7-21 i hverdagene samt vagter hver 4. weekend.

Vi forventer:

 Vi kan tilbyde:

Aflønning efter principper om Ny løn.

Yderligere oplysning kan indhentes ved stedfortræder Inger Feldbæk og forstander Mette Ove tlf. 43 96 99 07.

Skriftlig ansøgning sendes til:

Glostrup Observations- og Behandlingshjem,Dalvangsvej 108,2600 Glostrup

E-mail: Info@glostrupobs.dk

Ansøgningsfrist er d. 17.12.19          Samtaler vil finde sted d. 20.12.19.

 

Glostrup Observations hjem søger en plejefamilie til et søskendepar, drenge på henholdsvis 4 og 2 ½  år.

Der søges så vidt muligt efter en familie, som kan have begge drenge boende og hvor begge plejeforældre kan gå hjemme i en længere periode. Ved andre børn i familien vil det være hensigtsmæssigt, hvis de har en alder fra omkring 14 år. Der må forventes stort samarbejde omkring samvær med drengenes familie.

Begge drenge er meget charmerende og kan når de har tryghed omkring sig tage imod omsorg og trøst, ligesom de også selv kan søge den. Begge drenge har brug for, at strukturen omkring dem er tydelig og forudsigelig.

Drengen på 4 år er behandlingskrævende med store følelsesmæssige, tilknytningsmæssige og relationelle vanskeligheder. Han har store følelsesmæssige svingninger og affektudbrud. Han svinger mellem ængstelig afhængighed og voldsom vrede og har et højt vagtsomhedsniveau. Han overbelastes og overstimuleres hurtigt og fungerer følelsesmæssigt som et langt yngre barn.

Drengen på 2 ½ år har store udfordringer i sin følelsesmæssige- og relationelle udvikling. Han svinger en del i sin følelsesregulering. Han kan reagere med store følelser, og nogle dage være sårbar for, at verden er anderledes end hans egne forventninger. Han ses ofte med lav frustrationstærskel, hvor han reagerer med gråd eller vrede. Han kan de fleste gange forholdsvis let støttes og trøstes, men kan også fremstå ambivalent i dette. Han er også en dreng præget af utryghed og ængstelighed.

Kontakt venligst

Mette Uldall, socialrådgiver, direkte tlf. 40252162, mail meul@glostrupobs.dk

 

Vi vil altid gerne modtage uopfordrede ansøgninger både som pædagogiske vikarer og som vikarer til andre faggrupper. Vi vil opbevare ansøgningerne i 3 måneder, hvorefter de markuleres, såfremt vi ikke har brug for dem.

Især er vi lige nu interesserede i at høre fra interesserede til at sørge for rengøringen og madlavningen i julen, nytåret og andre helligdage samt ferier.

Send ansøgningen på info@glostrupobs.dk