Ledige stillinger


Glostrup observationshjem søger en rengøringsassistent til barselsvikariat 37 t/uge pr 1.7.2022 eller snarest derefter.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er et opholdssted under Livsværk. Opholdsstedet modtager 8 børn i alderen 0-6 år og 6 familier til familieafdelingen, der modtager familier i døgnregi til observation og behandling. I perioden vil familieafdelingen fra Bagsværd Observationshjem bo hos os i tilstødende pavilloner.

Målgruppen i døgnafdelingen er fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder. En stor del af anbringelserne er akutte, hvorfor krisehjælp til både børn og forældre er en vigtig del af arbejdet. Familierne i familieafdelingen har ofte sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Vi søger en fleksibel medarbejder, som også kan se sig selv i andre opgaver end rengørings-opgaver, som eksempelvis at lave morgenmaden og andet mad til børnene, deltage i aflevering af børn i deres daginstitution/skole, rydde op mm.

Rengøringsarbejdet varetages af 1 rengøringsassistent og man er en del af TAP gruppen, der i alt består af 4 ansatte.

Arbejdstiden aftales og ligger i tidsrummet kl. 6 – 14. Der kan forekomme arbejde på søgne- helligdage.

Dine kerneopgaver:

 Daglig rengøring af børne- og familieafdeling

Vi tilbyder:

Vi forventer at:

Rengøringsassistenten refererer til stedfortræderen og indgår i samarbejde med husets øvrige ansatte.

Yderligere information: Hos stedfortræder Inger Feldbæk, eller afdelingsleder Pernille Jensen 4396 9907.

Ansøgning: Ansøgningsfrist er d. 17.6. kl. 9

En motiveret ansøgning bilagt CV og eksamensbevis stiles til Glostrup Observations- og Behandlingshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup og ansøges igennem jobindex.

Samtaler vil blive afholdt d. 23.6.

 

Vi mangler vikarer til familieafdelingen. Send gerne en motiveret ansøgning bilagt CV.

Vi vil også altid gerne modtage uopfordrede ansøgninger både som pædagogiske vikarer og som vikarer til andre faggrupper. Lige nu vil vi gerne høre fra ansøgere, der vil vikariere i køkkenet i ferier i løbet af foråret og sommeren.

 

Vi vil opbevare ansøgningerne i 3 måneder, hvorefter de makuleres, såfremt vi ikke har brug for dem.

Send ansøgningen på info@glostrupobs.dk

Vi vil altid gerne høre fra plejefamilier, der kunne tænke sig et plejebarn fra den målgruppe, vi arbejder med her.

Yderligere oplysninger hos Mette Uldall, 43969907