Ledige stillinger


Kan man gøre noget for Danmarks mest

sårbare børn og familier? Ja, det kan man faktisk!

Og vi mangler lige præcis dig, til at indgå i et højspecialiseret team, der er kendetegnet ved solid faglighed,  engagement og stærkt sammenhold, og hvor der er plads til forskellighed og udvikling.

Som familiebehandler skal du bidrage til at løse opgaver i Familieafdelingen, hvilket vil sige at støtte og vejlede familier i deres forældreskab for at sikre en tryg relationsdannelse med fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Du kommer til at arbejde i dag- og aftenvagter samt weekendarbejde ca. hver 4. uge. Du har høj faglighed og kendskab og erfaring med familiebehandling. Du kan omsætte et teoretisk fundament og metodisk tilgang til en nærværende praksis tilgang. Du har lyst til at arbejde både gruppeorienteret samt med det individuelle relationelle fokus. Du skal kunne rumme og mestre komplekse familiedynamikker og kunne navigere i familiernes anderledes værdisæt og kulturer med øje for barnets tarv.

Vi er en døgninstitution som stræber efter at give alle børn og familier en tryg ramme, hvor de kan finde sig til rette og føle sig hjemme.

Vores fundament og tilgang til vores børn og familier, tager afsæt i teorier som spædbarnsudvikling, tilknytning, mentalisering og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vi stræber efter at møde hinanden og  vores familier med et ÅBENT sind.

Vi tilbyder en arbejdskultur som vil møde dig åbent, udvise fleksibilitet og bestræbe sig på at opretholde gode balancer ml. arbejdsliv og privatliv. Vores arbejdskultur er, at vi stiller os nysgerrige på hinandens perspektiver og arbejder målrettet med en konstruktiv feedback. Vi er en lærende organisation, som løbende supplerer vores praksisfelt med ny viden og metodeudvikling. Vi afholder flere teamdage om året og sender løbende medarbejdere på videreuddannelser og lign.

Der er som udgangspunkt tale om en 34 timers stilling med tiltrædelse 1. november 2023 eller snarest.

Ansøgningsfrist – d. 25/9-2023. Samtaler er planlagt til d. 27/9-2023. Hvis du ønsker yderligere information om os, kan du læse mere på: www.glostrupobservationshjem.dk

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte forstander Mette Ove på tlf. 6130 6371 eller stedfortræder Inger Feldbæk på tlf. 2962 7896.

 

Vi vil altid gerne modtage uopfordrede ansøgninger både som pædagogiske vikarer og som vikarer til andre faggrupper. 

Vi søger vikarer til rengøring og køkken til dækning af sygdom og ferier.

Ring og hør nærmere eller skriv en ansøgning.

Spørg efter Pernille Jensen eller Inger Feldbæk på 43969907

 

Vi vil opbevare ansøgningerne i 3 måneder, hvorefter de makuleres, såfremt vi ikke har brug for dem.

Send ansøgningen på info@glostrupobs.dk

Vi vil altid gerne høre fra plejefamilier, der kunne tænke sig et plejebarn fra den målgruppe, vi arbejder med her.

Yderligere oplysninger hos Mette Uldall, 43969907