Ledige stillinger


Vi søger lige nu en køkkenassistent, plejefamilie(r) og vikarer både til det pædagogiske arbejde og som nattevagt samt vikar til køkken og rengøring – ferier og helligdage. Se nedenstående

Glostrup observationshjem søger en økonoma/køkkenassistent 25 t/uge pr 1.2.20.

Glostrup Observationshjem er et opholdssted under LIVSVÆRK. Opholdsstedet kan modtage 5 – 8 børn i alderen 0-6 år og 5-6 familier til familieafdelingen, hvor der modtager familier i døgnregi til observation og behandling.

Målgruppen i døgnafdelingen er fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder. En stor del af anbringelserne er akutte, hvorfor krisehjælp til både børn og forældre er en vigtig del af arbejdet. Familierne i familieafdelingen har ofte sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Vi søger en meget fleksibel medarbejder, som har stor erfaring og indsigt i at lave varieret, sund og ernæringsrigtig mad til små børn. Vi vægter økologi, minimum af madspild, årstidens råvarer og mad lavet fra bunden højt. I stillingsbetegnelsen indgår ligeledes daglig rengøring af køkken mm, bestilling af madvarer og egenkontrol.

Køkkenarbejdet varetages af 1 medarbejder og man er en del af TAP gruppen, der i alt består af 4 ansatte.

Arbejdstiden aftales og ligger i tidsrummet 6 – 18 på hverdage og kan ligeledes være i weekender og på søgnehelligdage.

Dine kerneopgaver:

Vi tilbyder:

Vi forventer at:

Økonomaen referer til stedfortræderen og indgår i samarbejde med husets øvrige ansatte.

Idet institutionen videreføres, overføres løn – og ansættelsesvilkår, ansættelsesanciennitetsdato og feriepenge i det nye ansættelsesforhold, uændret.

Yderligere information: Hos stedfortræder Inger Feldbæk, 4396 9907.

Ansøgning: Ansøgningsfrist er d.20.1.20.

En motiveret ansøgning bilagt CV og eksamensbevis stiles til Glostrup Observationshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup og mailes til info@glostrupobs.dk.

 

 

Glostrup Observations hjem søger en plejefamilie til et søskendepar, drenge på henholdsvis 4 og 2 ½  år.

Der søges så vidt muligt efter en familie, som kan have begge drenge boende og hvor begge plejeforældre kan gå hjemme i en længere periode. Ved andre børn i familien vil det være hensigtsmæssigt, hvis de har en alder fra omkring 14 år. Der må forventes stort samarbejde omkring samvær med drengenes familie.

Begge drenge er meget charmerende og kan når de har tryghed omkring sig tage imod omsorg og trøst, ligesom de også selv kan søge den. Begge drenge har brug for, at strukturen omkring dem er tydelig og forudsigelig.

Drengen på 4 år er behandlingskrævende med store følelsesmæssige, tilknytningsmæssige og relationelle vanskeligheder. Han har store følelsesmæssige svingninger og affektudbrud. Han svinger mellem ængstelig afhængighed og voldsom vrede og har et højt vagtsomhedsniveau. Han overbelastes og overstimuleres hurtigt og fungerer følelsesmæssigt som et langt yngre barn.

Drengen på 2 ½ år har store udfordringer i sin følelsesmæssige- og relationelle udvikling. Han svinger en del i sin følelsesregulering. Han kan reagere med store følelser, og nogle dage være sårbar for, at verden er anderledes end hans egne forventninger. Han ses ofte med lav frustrationstærskel, hvor han reagerer med gråd eller vrede. Han kan de fleste gange forholdsvis let støttes og trøstes, men kan også fremstå ambivalent i dette. Han er også en dreng præget af utryghed og ængstelighed.

Kontakt venligst

Mette Uldall, socialrådgiver, direkte tlf. 40252162, mail meul@glostrupobs.dk

 

Vi vil altid gerne modtage uopfordrede ansøgninger både som pædagogiske vikarer og som vikarer til andre faggrupper. Vi vil opbevare ansøgningerne i 3 måneder, hvorefter de markuleres, såfremt vi ikke har brug for dem.

Især er vi lige nu interesserede i at høre fra interesserede til at sørge for rengøringen og madlavningen i julen, nytåret og andre helligdage samt ferier.

Send ansøgningen på info@glostrupobs.dk