Ledige stillinger


Glostrup Observationshjem søger pr. 1.juli 2019 2 pædagoger til vores døgnafdeling 32 timer pr. uge på grund af udvidelse af personalegruppen.

Glostrup Observations er et opholdssted under Livsværk.

Vi følger overenskomster indgået mellem KL og SL.

Opholdsstedet kan modtage op til 8 børn i alderen 0-6 år i døgnregi til observation og behandling.

Vi modtager fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder. En stor del af anbringelserne er akutte.

Vi arbejder ud fra ”Glostrup modellen”, som tager udgangspunkt i både miljøterapien samt den løsningsfokuserede og narrative tilgang.

Arbejdstiderne ligger i en 4 ugers rulleplan og er i tidsrummet 7 – 23. Man arbejder hver 2. weekend og der vil være arbejde på søgnehelligdage.

Dine kerneopgaver:

Vi tilbyder:

Vi forventer, at du:

Løn og ansættelsesforhold: I henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny løn.

Mere information:  afdelingsleder Pia Gilling eller stedfortræder Inger Feldbæk på tlf:4396 9907

Ansøgning: Ansøgningsfrist er d. 23.5. kl. 12. Ansøgning bilagt eksamensbevis og evt. anbefalinger stiles til Glostrup Observations- og Behandlingshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup, og sendes til info@glostrupobs.dk .

 

Samtaler: vil blive afholdt d. 27. og 28.5.19

 

Glostrup marts 2019.

Vi søger plejefamilier!

Specifikt søges kvalificeret og godkendt plejefamilie til en knap 5 årig dreng, som sandsynligvis bliver diagnostiseret indenfor autismespektret.

Kendetegnende for drengen er, at han

Vi søger en plejefamilie med indsigt i autisme spektrum og som kan tilbyde en genkendelig, rolig, struktureret hverdag.

Ansøgning med beskrivelse af egen familie, hverdag og erfaring bilagt godkendelse fra Det sociale tilsyn og uddannelsesbevis sendes til info@glostrupobs.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes hos

afdelingsleder Pia Gilling, tlf. 20537904 eller socialrådgiver Mette Uldall, tlf. 40252162

 

Vi vil altid gerne modtage uopfordrede ansøgninger både som vikarer og som andre faggrupper. Vi vil opbevare ansøgningerne i 3 måneder, hvorefter de markuleres, såfremt vi ikke har brug for dem.