Visitation


Visitation af børn og familier til institutionen

Visitation foregår ved henvendelse til institutionen på telefon 4396 9907. Der kan ringes døgnet rundt.

Vi modtager børn og familier fra alle kommuner. Vi modtager både akutte og planlagte anbringelser af børn.

Ved de planlagte anbringelser fremsender sagsbehandler sagsakter med handleplan. Inden institutionen går igang med opgaven, arrangeres der et handleplans- eller målafklaringsmøde.

Handleplanen, som udarbejdes af forvaltningen i kommunen, beskriver mål og indhold for barnets ophold. Den indeholder et tidsperspektiv og besøgsaftaler for forældrene. Handleplanen er et godt og konstruktivt arbejdsredskab for institutionen og er udgangspunktet for at kunne etablere et positivt samarbejde med forældrene omkring barnet.

I familiebehandlingssager aftales besøg og indskrivning samt målafklaring i samarbejde med forvaltning og familien.