Kontakt til mit barn


Når man som forældre får anbragt sit barn, er det vigtigt at vide – både for forældre og barn, hvornår man igen ser hinanden og under hvilke omstændigheder.

Det er forvaltningen, der beslutter, hvor ofte man som forældre skal se sit barn.

Forvaltningen beslutter også, om samværet skal være et “til og fra samvær”, et støttet eller overvåget samvær, om man må gå tur med sit barn eller man skal blive på institutionen.

Et “til og fra samvær” betyder, at pædagogen kommer og ser til barn og forældre en gang imellem – om alt er ok.

Et støttet samvær betyder, at der er en pædagog med til samværet og som guider og vejleder forældrene i, hvad barnet har behov for og giver udtryk for.

Et overvåget samvær betyder, at forældre og barn ikke må være alene sammen.

 

Som forældre kan man ringe på 4396 9907 og høre, hvordan barnet har det, hvordan det har sovet osv. Man kan blive ringet op, hvis den rette person ikke lige har mulighed for at komme til telefonen.

Det er også muligt at lave ringeaftaler, så man kan snakke med sit barn.