Værdigrundlag


Værdigrundlag for Glostrup Observationshjem.

Vores grundlæggende forståelse og tilgang i arbejdet med børn og familier er, at:

 Alle børn og familier har potentiale til at forandre sig. Alle børn og familier er unikke og har behov for at blive mødt individuelt, der hvor det giver mening for dem.
Alle børn og familier udvikler sig og ”vokser af” at blive mødt undersøgende, med åbenhed, nysgerrighed, respekt, anerkendelse og tydelighed.
Relationen er den bærende i arbejdet med børn og familier.

Alle børn og familier udvikler sig igennem sociale relationer, og alle har behov for sociale fællesskaber.

Alle børn og familier har brug for at have indflydelse på eget liv.
Alle forældre gør deres bedste og vil deres børn det bedste, ud fra de betingelser og forudsætninger, de har.

Følgende værdier har betydning for os i forhold til kerneopgaven

Tillid: Tro på, at man kan stole på nogen eller noget. Mennesket er født tillidsfuldt og udvikler sig gennem, at vi møder hinanden med en parathed til at udvikle tillid. Derfor handler vi ved at holde, hvad vi lover og viser, at vi kan stole på hinanden.
Empati: Er det at have forståelse for en anden persons følelser og kunne sætte sig i dennes sted. Mennesket er født med behov for at blive mødt med empati, og mennesker udvikler sig ved at blive set, hørt og forstået. Derfor handler vi anerkendende og empatisk i mødet med andre mennesker.
Respekt: Mennesket er født som et individ med egne ressourcer og potentiale til udvikling fysisk såvel som psykisk. Mennesket udvikler sig ved at blive mødt med ligeværd og respekt for sin integritet samt evne til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine moralske principper. Derfor handler vi ved at anerkende og møde mennesket, hvor det er.
Åbenhed: Mennesket er født med et åbent sind – d.v.s. til at være anerkendende og modtagelig overfor andres meninger/holdninger. Mennesket udvikler sig ved at være åbent og ved at blive mødt med åbenhed fra omgivelserne. Derfor handler vi ved at være lydhøre og nysgerrige, og ved selv at bidrage med overvejelser, meninger og viden.

Forudsætningen for at vi kan leve op til vores værdisæt er, at der på arbejdspladsen er et arbejdsfællesskab, hvor fokus er på kerneopgaven og hvor fællesskabet kendetegnes ved høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær.

Det kræver en høj faglighed, hjælpsomhed, loyalitet, nysgerrighed blandt alle faggrupper på arbejdspladsen.

Faglighed: Det pædagogiske arbejde skal udspringe af institutionens mål, værdier og teoretiske grundlag, og være funderet i dels en skriftlig form som ses i barnets udviklingsplan og familiens statusskrivelse og dels i en praksisform som er en dynamisk proces med vedvarende teoretiske input, der diskuteres og operationaliseres, så det kan anvendes i det daglige arbejde. Derfor handler vi i vores arbejde med udgangspunkt i vores faglighed og menneskelighed/personlighed.