Værdigrundlag


Værdigrundlag for Glostrup Observationshjem.

Vores grundlæggende forståelse og tilgang i arbejdet med børn og familier er, at:

Alle børn og familier har potentiale til at forandre sig. Alle børn og familier er unikke og har behov for at blive mødt individuelt, og på en måde, der giver mening for dem og indenfor nærmeste udviklingszone
Alle børn og familier udvikler sig og ”vokser af” at blive mødt undersøgende, med åbenhed, nysgerrighed, respekt, anerkendelse og tydelighed.
Relationen er den bærende i arbejdet med børn og familier, sammen med professionalisme og høj faglighed.

Alle børn og familier udvikler sig igennem sociale relationer, og alle har behov for sociale fællesskaber.

Alle børn og familier har brug for at have indflydelse på eget liv.
Alle forældre gør deres bedste og vil deres børn det bedste, ud fra de betingelser og forudsætninger, de besidder.

Forudsætningen for at vi kan leve op til vores værdisæt er, at der på arbejdspladsen er et arbejdsfællesskab, hvor fokus er på kerneopgaven og hvor fællesskabet kendetegnes ved høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær.

Det kræver en høj faglighed, hjælpsomhed, loyalitet, nysgerrighed blandt alle faggrupper på arbejdspladsen.

Faglighed: Det pædagogiske arbejde skal udspringe af institutionens mål, værdier og teoretiske grundlag, og være funderet i dels en skriftlig form som ses i barnets udviklingsplan og familiens statusskrivelse og dels i en praksisform som er en dynamisk proces med vedvarende teoretiske input, der diskuteres og operationaliseres, så det kan anvendes i det daglige arbejde.

 Følgende værdier har betydning for os i forhold til kerneopgaven:

Tillid: Mennesket er født tillidsfuldt og udvikler sig gennem, at vi møder hinanden med en parathed til at udvikle tillid. Derfor handler vi ved at holde, hvad vi lover og viser, at vi kan stole på hinanden.

Tillid skabes, når vi tror på, at alle har gode intentioner i de relationer vi indgår i.

Tillid skabes, når vi ikke føler os kontrolleret, men bakkes op i de opgaver/arbejde der skal udføres.

Tillid skabes, når vi siger hvad vi gør og gør, det vi siger – både blandt børn, familier og ansatte.

Mentalisering: Er at have forståelse for en anden persons følelser og kunne sætte sig i dennes sted. Mennesket er født med behov for at blive mødt mentaliserende og nysgerrigt. Mennesker udvikler sig ved at blive set, hørt og forstået. Derfor handler vi anerkendende og mentaliserende i mødet med andre mennesker.

Respekt og åbenhed: Mennesket er født som et individ med egne ressourcer og potentiale til udvikling fysisk såvel som psykisk. Mennesket udvikler sig ved at blive mødt ligeværdigt og med respekt for sin integritet samt ved at have en evne til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med egne moralske principper. Derfor møder vi mennesket ved at være anerkendende og med respekt for, hvor det er.

Mennesket udvikler sig ved at være åbent og ved at blive mødt med åbenhed fra omgivelserne. Vi handler derfor ved at være nysgerrige og lydhøre og ved at bidrage med overvejelser, faglighed og viden. Vi bestræber os på at møde mennesket med tydelighed og transparens.

Vi udviser åbenhed og nysgerrighed overfor kulturelle forskelle, forskellig seksuel observans, kønsidentitet og tro.