Døgntilbud for børn 0-6 år


Vi har plads til 8 børn i alderen 0-6 år.

På Døgnafdelingen tilbyder vi: 

 • Døgnpladser til børn i alderen 0-6 år. Vi er fleksible i forhold til børnenes alder, når der er en søskendeflok, der skal anbringes.
 • Dagbehandlingspladser til børn i alderen 0-6 år
 • Aflastningspladser til børn i alderen 0-6 år
 • Ophold til adoptionsbørn
 • Familiebehandling i eget hjem
 • Rådgivning og supervision til plejefamilier
 • Rådgivning og supervision til forvaltningerne
 • Rådgivning og supervision til forældre og samarbejdspartnere
 • Legeterapi

Formålet med opholdet på Døgnafdelingen:

Der er mange grunde til at et barn har ophold på et observations- og behandlingshjem. Ofte kan det være en kombination af forskellige problemstillinger hos barnet og familien.
Formålet er at få klarlagt barnets problemer og anvise en løsning på dem og få barnet i udvikling.

Dette sker gennem det daglige pædagogiske arbejde i afdelingen samt  efter behov undersøgelse af psykolog og fysioterapeut og evt. børnepsykiatrisk udredning.

Det behandlingsmæssige arbejde tager udgangspunkt i :

 • Observationer og undersøgelser af barnet fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. Herunder pædagogiske observationer, psykologiske test og evt. legeterapi
 • Individuelle behandlingsplaner, der tager udgangspunkt i barnets ressourcer og udviklingspotentiale
 • At sikre barnet trygge rammer og forudsigelighed igennem et miljøterapeutisk miljø
 • Det tætte samarbejde med forvaltningen
 • Inddragelse af barnets forældre og netværk i samarbejdet omkring barnets anbringelse og barnets fremtid efter anbringelsen.