Økonoma/køkkenassistent


Glostrup observations – og behandlingshjem søger en økonoma/køkkenassistent 25 t/uge pr 1.9.18 gerne før.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er et opholdssted under LIVSVÆRK. Opholdsstedet vil modtage 5 – 8 børn i alderen 0-6 år og 3-5 familier til familieafdelingen, der modtager familier i døgnregi til observation og behandling.

Målgruppen i døgnafdelingen er fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder. En stor del af anbringelserne er akutte, hvorfor krisehjælp til både børn og forældre er en vigtig del af arbejdet. Familierne i familieafdelingen har ofte sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Der vil også være en plejefamilieordning, hvor vi finder plejefamilier og kan matche dem med vores børn.

Vi søger en meget fleksibel medarbejder, som har stor erfaring og indsigt i at lave varieret, sund og ernæringsrigtig mad til små børn. Vi vægter økologi, minimum af madspild, årstidens råvarer og mad fra bunden højt. I stillingsbetegnelsen indgår ligeledes daglig rengøring af køkken mm, bestilling af madvarer og egenkontrol.

Køkkenarbejdet varetages af 1 medarbejder og man er en del af TAP gruppen, der i alt består af 4 ansatte.
Arbejdstiden aftales og ligger i tidsrummet 6 – 18 på hverdage og kan ligeledes være i weekender og på søgnehelligdage.

Dine kerneopgaver:

Vi tilbyder:

Vi forventer at:

Økonomaen referer til stedfortræderen og indgår i samarbejde med husets øvrige ansatte.

Idet institutionen videreføres, overføres løn – og ansættelsesvilkår, ansættelsesanciennitetsdato og feriepenge i det nye ansættelsesforhold, uændret.

Yderligere information: Hos stedfortræder Inger Feldbæk, 4396 9907.

Ansøgning: Ansøgningsfrist er d. 2.7. kl. 8.

En motiveret ansøgning bilagt CV og eksamensbevis stiles til Glostrup Observations- og Behandlingshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup og mailes til glostrupobs@glostrupobs.dk.

Samtaler vil blive afholdt d. 5.7. og d. 24.7.18.