Familiebehandler


Familiebehandler søges til Glostrup observationshjems familieafdeling 34(37) t/uge med tiltrædelse snarest mulig.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er et opholdssted under LIVSVÆRK.

Opholdsstedet modtager 5-8 børn i alderen 0-6 år og 4-5 familier til familieafdelingen, der modtager familier i døgnregi til observation og behandling.  Målgruppen i døgnafdelingen er fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Familierne i familieafdelingen er fortrinsvis unge familier med sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder, der har brug for konkret guidning i det at mestre forældrerollen. Vores teoretiske referenceramme er grundlagt i en udviklingspsykologisk forståelsesramme med tilpassede miljøterapeutiske, neuroaffektive, narrative og løsningsfokuserede tilgange tilpasset den aktuelle familie og det enkelte barn.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet 7-21 i hverdagene samt vagter hver 3. weekend.

Dine kerneopgaver:

Vi tilbyder:

Vi forventer, at du:

For yderligere information kanstedfortræder Inger Feldbæk kontaktes på tlf. 29627896 / 4396 9907.

Ansøgning: Ansøgningsfrist er d.13.7.kl.12.

En motiveret ansøgning bilagt CV og eksamensbevis stiles til Glostrup Observationshjem, Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup og mailes til glostrupobs@glostrupobs.dk

Samtaler vil blive afholdt d. 26.7. eller efter aftale.